ODGOVOR NEPRIJATELJU ISLAMA

Back to Home | Next

Publikacija na bosanskom jeziku br. 2

ODGOVOR NEPRIJATELJU ISLAMA

OVA KNJIGA POBIJA LAŽI I KLEVETE JEDNOG EGIPĆANINA I NEMEZHEBLIJE KOJI SE ZOVE REŠID RIZA. ON PREDSTAVLJA SEBE KAO VJERSKOG ČOVJEKA I PIŠE NEISTINU PROTIV ALIMA EHLI SUNETA U SVOJOJ KNJIZI MUHAVERAT

PRVO IZDANJE 2005

Preveo na turski jezik i uredio
HUSEJN HILMI IŠIK
Rahmetullahi alejh
[1911-2001 Ejjub-Istanbul]

HAKIKAT KITABEVI
Daruššefeka Cad. 57 P.K.: 35 34262
Tel: 90.212.523 4556-532 5843 Fax: 90.212.525 5979
Fatih-ISTANBUL

Štamparska bilješka: Dajemo dozvolu svima onima koji žele da u originalu i bez promjene preštampaju ovu knjigu ili da je prevedu na neki drugi jezik. Mi činimo dovu i molimo Allaha dželle-šanuhu da ih blagoslovi za ovaj korisni rad i mi im se jako puno zahvaljujemo. Dozvola se daje pod uslovom da je papir na kojem štampaju ovu knjigu dobrog kvaliteta i da su dizajn i okvir teksta ispravni, uredni, i bez grešaka.

Prevodiočeva bilješka: Ova knjiga je doslovno prevedena sa engleskog jezika. Prevodilac se davno odselio iz Bosne. Moguće je da su se, u međuvremenu, desile neke promjene u bosanskom jeziku. Molimo čitaoce da obrate pažnju na sadržaj ove cijenjene knjižice a ne na njene eventualne gramatičke greške. Mi smo i u ovom prijevodu, kao i u svim drugim našim prijevodima, stavili u zagradu () originalne riječi koje su upotrijebljene u turskom originalu teksta.

E’uzu billahi mineššejtanirradžim,
Bismillahirrahmanirrahim

Resulullah-sallallahu alejhi ve sellem-je rekao, “Kada se u mom ummetu (među muslimanima) raširi fitna (smutnja, intriga) onaj ko se u to vrijeme bude držao mog sunneta će dobiti nagradu ekvivalentnu onoj koju će dobiti stotinu šehida (boraca koji su poginuli na Allahovom dželle-šanuhu putu)”. U vrijeme kada su u porastu izmišljena objašnjenja Kur’ani kerima (tefsiri) i otpadničke vjerske knjige, koje su napisali ireligiozni ljudi, i kada se muslimani upućuju na krivi put, oni, koji slijede prave vjerske knjige koje su napisali alimi pravoga puta, koji se zove ehli sunnet, će dobiti iste nagrade koje će biti date stotini šehida. Alimi bilo kojeg od četiri mezheba (to jest, hanefi, maliki, šafi’i i hanbeli mezheba) se zovu alimi ehli sunneta. Njihov vođa (reis) je imam a’zam Ebu Hanifa. Ovi alimi su zapisali ono što su čuli od ashaba kiram, koji su im rekli ono što su oni čuli od Resulullaha sallallahu alejhi ve sellem.

Danas na zemlji postoje tri vrste ljudi:

1) Kafiri. Oni kažu da nisu muslimani. Jevreji i hrišćani su u ovoj grupi.

2) Ehli sunnet muslimani. Njihov se broj stalno u svakoj državi povećava.

3) Licemjeri (munafici). Oni kažu da su muslimani. Međutim, njihov iman i izvjesni ibadeti nemaju nikake sličnosti sa ehli sunnetom. Oni nisu pravi muslimani.

SADRŽAJ

 • ODGOVOR NEPRIJATELJU ISLAMA PDF
 • Predgovor
 • Mektubat, Prvi tom, 53. pismo
 •  
 • Odgovor neprijatelju islama
 • Odgovor br. 1
 • Odgovor br. 2
 • Odgovor br. 3
 • Odgovor br. 4
 • Odgovor br. 5
 • Odgovor br. 6
 • Odgovor br. 7
 • Odgovor br. 8
 • Odgovor br. 9
 • Odgovor br. 10
 • Odgovor br. 11
 • Odgovor br. 12
 • Odgovor br. 13
 • Odgovor br. 14
 • Odgovor br. 15
 • Odgovor br. 16
 • Odgovor br. 17
 • Odgovor br. 18
 • Odgovor br. 19
 • Odgovor br. 20
 • Odgovor br. 21
 • Odgovor br. 22
 • Odgovor br. 23
 • Odgovor br. 24
 • Odgovor br. 25
 • Odgovor br. 26
 • Odgovor br. 27
 • Odgovor br. 28
 • Odgovor br. 29
 • Odgovor br. 30
 • Odgovor br. 31
 • Odgovor br. 32
 • Odgovor br. 33
 • Odgovor br. 34
 • Odgovor br. 35
 • Odgovor br. 36
 • Odgovor br. 37
 • Odgovor br. 38
 • Odgovor br. 39
 • Odgovor br. 40
 • Odgovor br. 41
 •  
 • Odgovor br. 42 (Jako potrebna informacija; Prijevod iz hazreti Abdulvehhabove Ša’ranijeve rahmetullahi teala alejh knjige Mizan-ul-kubra)
 •  
 • Odgovor br. 43 (Prijevod jednog odlomka iz knjige Ešedd-ul-džihad)
 •  
 • Odgovor br. 44 (Prijevod iz Abdulganijeve Nablusijeve rahmetullahi alejh knjige Hadikat-un-nedijje)
 •  
 • Odgovor br. 45 (Drugi tom, 110. pismo - Hazreti Muhammed Ma’sum Faruki Serhendi kaddesallahu teala sirrehul’aziz
 •  
 • Šta su bid’ati? (Prijevod iz prvog dijela Abdulganijeve Nablusijeve rahmetullahi teala alejh knjige Hadikat-un-nedijje.)
 •  
 • Zaključak
 • ODGOVOR NEPRIJATELJU ISLAMA

  Back to Home | Next