NIJE MOGAO ODGOVORITI

Back to Home | Next

Publikacija na bosanskom jeziku br. 4

NIJE MOGAO ODGOVORITI
(DIJA-UL KULUB)

HARIPUTLI ISHAK EFENDIJA

Preveo na turski jezik i uredio
HUSEJN HILMI IŠIK
Rahmetullahi alejh
[1911-2001 Ejjub-Istanbul]

HAKIKAT KITABEVI
Daruššefeka Cad. 57 P.K.: 35 34262
Tel: 90.212.523 4556-532 5843 Fax: 90.212.525 5979
Fatih-ISTANBUL
PRVO IZDANJE 2005[U ovoj knjizi su ajet-i kerimi pisani ovako, hadisi šerifi ovako, biblijski stihovi ovako a riječi sveštenika i citati iz njihovih knjiga ovako.]


Štamparska bilješka: Dajemo dozvolu svima onima koji žele da u originalu i bez promjene preštampaju ovu knjigu ili da je prevedu na neki drugi jezik. Mi činimo dovu i molimo Allaha dželle-šanuhu da ih blagoslovi za ovaj korisni rad i mi im se jako puno zahvaljujemo. Dozvola se daje pod uslovom da je papir na kojem štampaju ovu knjigu dobrog kvaliteta i da su dizajn i okvir teksta ispravni, uredni, i bez grešaka.

Prevodiočeva bilješka: Ova knjiga je doslovno prevedena sa engleskog jezika. Prevodilac se davno odselio iz Bosne. Moguće je da su se, u međuvremenu, desile neke promjene u bosanskom jeziku. Molimo čitaoce da obrate pažnju na sadržaj ove cijenjene knjižice a ne na njene eventualne gramatičke greške. Mi smo i u ovom prijevodu, kao i u svim drugim našim prijevodima, stavili u zagradu () originalne riječi koje su upotrijebljene u turskom originalu teksta.

E’uzu billahi mineššejtanirradžim,
Bismillahirrahmanirrahim

Resulullah-sallallahu alejhi ve sellem-je rekao, “Kada se u mom ummetu (među muslimanima) raširi fitna (smutnja, intriga) onaj ko se u to vrijeme bude držao mog sunneta će dobiti nagradu ekvivalentnu onoj koju će dobiti stotinu šehida (boraca koji su poginuli na Allahovom dželle-šanuhu putu)”. U vrijeme kada su u porastu izmišljena objašnjenja Kur’ani kerima (tefsiri) i otpadničke vjerske knjige, koje su napisali ireligiozni ljudi, i kada se muslimani upućuju na krivi put, oni, koji slijede prave vjerske knjige koje su napisali alimi pravoga puta, koji se zove ehli sunnet, će dobiti iste nagrade koje će biti date stotini šehida. Alimi bilo kojeg od četiri mezheba (to jest, hanefi, maliki, šafi’i i hanbeli mezheba) se zovu alimi ehli sunneta. Njihov vođa (reis) je imam a’zam Ebu Hanifa. Ovi alimi su zapisali ono što su čuli od ashaba kiram, koji su im rekli ono što su oni čuli od Resulullaha sallallahu alejhi ve sellem.

SADRŽAJ

 • NIJE MOGAO ODGOVORITI PDF
 • Poglavlja:
 • 1 - Predgovor
 • 2 - Uvod prvom izdanju
 • 3 - Dija-ul-kulub (Svjetlo srdaca)
 • 4 - Analiza četiri knjige poznate pod nazivom Jevanđelja (Indžili)
 • 5 - Kontradikcije i protivurječnosti između četiri Jevanđelja
 • 6 - Analiza Poslanica
 • 7 - Odgovor na knjigu Gada-ul-mulahazat
 • 8 - Kur’ani kerim i današnja Jevanđelja
 • 9 - Sveto trojstvo i njegova lažnost
 • 10 - Isaove alejhisselam riječi same dokazuju lažnost trojstva
 • 11 - Sveštenički napadi na obrede (ibadete) islama i njihovo opovrgavanje
 • 12 - Odgovor na sveštenikove klevete
 • 13 - Allah dželle-šanuhu je jedan
 • 14 - Razgovor o znanju
 • 15 - Razgovor o svemoći
 • 16 - Isa alejhisselam je bio čovjek (smrtnik) i on se ne može obožavati
 • 17 - Isa alejhisselam je Poslanik. On se ne može obožavati
 • 18 - O četiri jevanđelja
 • 19 - Judaizam, Tevrat i Talmud
 • 20 - Talmud
 • 21 - Poslednje riječi jednog našeg šehida
 • 22 - Prvi tom 147. pismo koje je napisao hazreti imamov Rabbanijev sin, Muhammed Ma'sum bin Ahmed Faruki, kuddisa sirruhuma
 • 23 - Drugi tom 83. pismo koje je napisao hazreti imamov Rabbanijev sin, Muhammed Ma'sum bin Ahmed Faruki, kuddisa sirruhuma
 • 24 - Prijevod 16. pisma koje je napisao hazreti imamov Rabbanijev sin, Muhammed Ma'sum bin Ahmed Faruki, kuddisa sirruhuma
 • 25 - Treći tom, 153. pismo koje je napisao hazreti imamov Rabbanijev sin, Muhammed Ma'sum bin Ahmed Faruki, kuddisa sirruhuma
 • 26 - Treći tom, 154. pismo koje je napisao hazreti imamov Rabbanijev sin, Muhammed Ma'sum bin Ahmed Faruki, kuddisa sirruhuma
 • NIJE MOGAO ODGOVORITI

  Back to Home | Next