REŠID RIZA KAŽE DA U MNOGIM ZEMLJAMA  HANEFIJE I ŠAFI'IJE NE KLANJAJU ZAJEDNO

 

7 - “Vidimo da u mnogim državama hanefije i šafi’ije ne klanjaju zajedno.  Glasno izgovaranje riječi amin za imamom i podizanje prsta pri učenju tehijjata izazivaju neprijateljstvo.

Knjige svih mezheba jasno pišu da musliman koji pripada jednom mezhebu može klanjati za nekim ko pripada drugom mezhebu.  Ideja, da će male razlike među mezhebima, koje se odnose na ibadet, izazvati neprijateljstvo proizilazi iz sanjarenja i laži mulhida i zindika, neprijatelja ova četiri mezheba.  Muslimani pripadnici četiri mezheba u svim dijelovima svijeta klanjaju jedni za drugim zato što se međusobno vole, i što jedni druge smatraju braćom.  Na primjer, veliki evlija i duboki alim mevlana Halid-i Bagdadi (preselio na ahiret 1242./1826. g.n.e.) je pripadao šafi’i mezhebu.  Njegov muršid Abdullah-i Dehlevi, koji mu je dao fejz i hilafet, je pripadao hanefi mezhebu.  Abdulkadir-i Gejlani (preselio na ahiret 561./1165. g.n.e.) je bio šafi’ija.  Videći da je hanbeli mezheb skoro ponestao on je, da bi ga zaštitio, postao hanbelija.  Dželaleddin Muhammed Mahalli, autor Dželalejn tefsira, je bio šafi’ija.  Ahmed Savi, sljedbenik maliki mezheba, je napisao komentar (šerh) na ovaj tefsir i omogućio njegovo širenje nadaleko i naširoko.  On ovako piše u objašnjenju šestog ajeti kerima sure Fatir, “Stanovnici Hidžaza, koji se nalazi u Arabiji, nemezheblije, tvrde da su samo oni muslimani.  Oni nazivaju čiste ehli sunnet muslimane mušricima (kafirima).  Oni su lažovi.  Molimo Allaha dželle-šanuhu da ubije ove krivovjernike.”  Ahmed Savijev komentar (hašije) na Bejdevijev tefsir je takođe jako čuven.  Mešhur (čuveni) Bejdevi (preselio 685./1286. g.n.e.) je pripadao šafi’i mezhebu.  Njegov tefsir je jedan od najčuvenijih tefsira.  Najveća većina uleme, pripadnika sva četiri mezheba, su ga hvalila i na njega napisala komentare.  Na primjer, komentar (šerh) alima Šejhzade Muhammeda efendije, hanefije, je nadaleko čuven i jako cijenjen.  Kako svi muslimani znaju postoji na hiljade knjiga koje su napisali alimi četiri mezheba u kojima oni izražavaju svoju međusobnu pohvalu i ljubav.  [Pogledajte članak pod brojem 36 u knjizi Odgovor neprijatelju islama o podizanju prsta.]