VJERSKI REFORMATORI U ISLAMU

Back to Home | Next

Vakuf Ihlas publikacija na bosanskom jeziku br. 6

VJERSKI REFORMATORI U ISLAMU

HUSEJN HILMI IŠIK
Rahmetullahi alejh
[1911-2001 Ejjub-Istanbul]

HAKIKAT KITABEVI
Daruššefeka Cad. 57 P.K.: 35 34262
Tel: 90.212.523 4556-532 5843 Fax: 90.212.525 5979
Fatih-ISTANBUL
PRVO IZDANJE 2005

Štamparska bilješka: Dajemo dozvolu svima onima koji žele da u originalu i bez promjene preštampaju ovu knjigu ili da je prevedu na neki drugi jezik. Mi činimo dovu i molimo Allaha dželle-šanuhu da ih blagoslovi za ovaj korisni rad i mi im se jako puno zahvaljujemo. Dozvola se daje pod uslovom da je papir na kojem štampaju ovu knjigu dobrog kvaliteta i da su dizajn i okvir teksta ispravni, uredni, i bez grešaka.

Prevodiočeva bilješka: Ova knjiga je doslovno prevedena sa engleskog jezika. Prevodilac se davno odselio iz Bosne. Moguće je da su se, u međuvremenu, desile neke promjene u bosanskom jeziku. Molimo čitaoce da obrate pažnju na sadržaj ove cijenjene knjižice a ne na njene eventualne gramatičke greške. Mi smo i u ovom prijevodu, kao i u svim drugim našim prijevodima, stavili u zagradu () originalne riječi koje su upotrijebljene u turskom originalu teksta.

E’uzu billahi mineššejtanirradžim,
Bismillahirrahmanirrahim

Resulullah-sallallahu alejhi ve sellem-je rekao, “Kada se u mom ummetu (među muslimanima) raširi fitna (smutnja, intriga) onaj ko se u to vrijeme bude držao mog sunneta će dobiti nagradu ekvivalentnu onoj koju će dobiti stotinu šehida (boraca koji su poginuli na Allahovom dželle-šanuhu putu)”. U vrijeme kada su u porastu izmišljena objašnjenja Kur’ani kerima (tefsiri) i otpadničke vjerske knjige, koje su napisali ireligiozni ljudi, i kada se muslimani upućuju na krivi put, oni, koji slijede prave vjerske knjige koje su napisali alimi pravoga puta, koji se zove ehli sunnet, će dobiti iste nagrade koje će biti date stotini šehida. Alimi bilo kojeg od četiri mezheba (to jest, hanefi, maliki, šafi’i i hanbeli mezheba) se zovu alimi ehli sunneta. Njihov vođa (reis) je imam a’zam Ebu Hanifa. Ovi alimi su zapisali ono što su čuli od ashaba kiram, koji su im rekli ono što su oni čuli od Resulullaha sallallahu alejhi ve sellem.

SADRŽAJ
(Odabrana poglavlja)

 • 7 - Vjerski reformator kaže: Izmišljeni su lažni hadisi.
 •  
 • 8 - Vjerski reformator kaže: Klevete vjerskih reformatora protiv hazreti Buharije.
 •  
 • 17 - Razum je ograničen. Nakl i akl.
 •  
 • 42 - Mevdudi kaže da je imam Gazali reformator. Odgovor.
 •  
 • 43 - Vehabije nazivaju muslimane ehli suneta mušricima. Odgovor.
 •  
 • 45 - Idžtihad, prošli, današnji.
 •  
 • 46 - Fetva o Mevdudijevom odstupanju.
 •  
 • 47 - Objelodanjivanje nekih otpadničkih ideja reformatora Muhammeda Abduha.
 •  
 • 48 - Reformator Sejjid Kutb se divi Ibni Tejmijji.
 •  
 • 52 - Reformator Sejjid Kutb savjetuje da vlada (država) treba da oduzme privatnu (individualnu) imovinu.
 •  
 • 54 - Reformator Sejjid Kutb kaže da vlada treba da uzme od pojedinca njegove nezakonski nabavljene imovine i da ih stavi u Bejt-ul-mal.
 •  
 • 55 - Reformator Sejjid Kutb reklamira revolucionarne ideje koje nisu u skladu sa islamom.
 •  
 • 56 - Reformator Sejjid Kutb poziva narod da ustane i da se pobuni protiv diktatora.
 •  
 • 57 - Reformator Sejjid Kutub misli da je on iznad imama mezheba.
 •  
 • 59 - Fetve velikog indijskog alima islama Ahmeda Riza hana Berilevija rahmetullahi teala alejh.
 •  
 • 60 - Reformator Sejjid Kutb napada na hadisi šerife.
 •  
 • 63 - Reformator Hamidullah, jedan isma’ili jeretik, ne vjeruje da je Mi’radž bio tjelesno (fizičko) putovanje.
 •  
 • 64 - Englezi su najveći neprijatelji islama
 •  

  VJERSKI REFORMATORI U ISLAMU

  Back to Home | Next