8 - Sve bid’at sahibije (posjednici bid’ata;  sljedbenici inovacije u vjeri;  nemezheblije) su se odvojile od pravog puta zato što su, onim znanjima u vjerovanju čija značenja nisu jasna u Kurani kerimu i hadisi šerifima, davali pogrešne te’vile (interpretacije;  tumačenja;  to jest, zato što su davali ajeti kerimima unutarnja umjesto doslovna značenja).  Naš Poslanik alejhisselam je rekao, Onaj ko protumači Kur’ani kerim prema svom razumu, pameti, i znanju je kafir.  Molimo vas da pročitate u knjigama Berika i Hadika pedesetu strahotu koju izaziva čovjekov jezik!  Mi ne smijemo kupovati i čitati ova zgotovljena (ujdurmisana) tumačenja koja su, sa ciljem da zarade pare, izdali oni koji ne znaju ništa o namazu i imanu;  mi ne smijemo vjerovati njihove okićene reklame.