9 - Znanja (tj. učenja) koja su izvedena iz Kur’ani kerima i hadisi šerifa, i koja su dragocjena i tačna, su samo ona učenje koja su razumjeli i objasnili alimi ehli sunneta.  Alimi ehli sunneta su naučili ova znanja od ashaba kiram a ashabi kiram su ih naučili od Resulullaha.  Svaki mulhid, svaki posjednik inovacije (bid’ata), i svaki džahil, pretpostavlja i tvrdi da je put koji on slijedi u skladu sa Kur’ani kerimom i hadisi šerifima.  Radi toga, svako značenje koje se izvede iz Kurani kerima i hadisi šerifa se ne prihvata i ne cijeni.