12 - Vrlo je lako izvršavati propise islama (ahkam-i islamijje) i suzdržavati se od harama.  Onim, sa bolesnim srcem to izgleda teško.  Tačno je da su mnogi poslovi lagani zdravim ljudima.  Međutim, oni su teški bolesnicima.  Bolest srca u sebe uključuje potpuno nevjerovanje u šerijat.  Čak i ako taki ljudi kažu da vjeruju, to nije prava potvrda.  To je potvrda samo riječima.  Znak (alamet) koji pokazuje postojanje prave potvrde, pravog imana u srcu, je osjećanje lakoće u koračanju putem šerijata.