16 - Muhammed Resulullah sallallahu alejhi ve sellem je Allahov dželle-šanuhu miljenik (mahbub-i Rabbil’alemin).  Miljenik će dobiti od svega sve najbolje.

[Sejjid Abdulhakim Arvasi ef. - mudžeddid četrnaestog stoljeća po Hidžri - je rekao, “Svaki Poslanik je, u svom vremenu i mjestu (gdje je poslat), bolji u svakom pogledu od svog naroda.  Muhammed alejhisselam je najbolji od svih stvorenja koja su ikad došla i koja će ikad doći na ovaj svijet, od njegovog stvaranja do Sudnjega dana.  Od njega nema niko ni u kom pogledu bolji.  Ovo nije teško shvatiti.  Allah dželle-šanuhu, koji stvara šta hoće i kako hoće, ga je takvog stvorio.  Niko nema dovoljno snage i moći i epiteta da ga dovoljno uzdigne i nahvali.  Niko ga nikad ne smije kritikovati.”  U predgovoru knjige Ma’rifetname piše da je Allah dželle-šanuhu rekao, Da nije bilo radi tebe Ja ne bih stvorio nebesa.  Ovo isto je napisano i na 6. i 13. stranici u knjizi Mevahib-i ledunnijje i na 13. i 15. stranici u knjizi Envar-i Muhammedijje.  Ovo isto je takođe napisano i u trećem tomu imamove Rabbanijeve knjige Mektubat, u pismima pod brojem 122 i 124.]