20 - Kafiri su usvojili razne metode protiv islama.  Oni su se razgranali u razne grupe.  Pa ipak, oni se svi mogu svrstati u dvije grupe.  U prvu grupu spadaju oni koji obavljaju svoje ovosvjetske poslove i ibadete i ne napadaju na muslimane.  Oni su shvatili svoju inferiornost naspram snage i veličine islama.  Oni su pristali na džizju i tako prihvatili azil u islamskoj dominaciji i pravdi.  Ovakvi kafiri se zovu ehli zimmet ili zimmi.  Ovakve kafire treba ne voljeti i smatrati neprijateljima.  Ali, mučiti ih i uvrijediti njihova srca je haram.  U knjizi Fetava-i hajrijje, u njenom dijelu pod naslovom Sijer, piše, “Ono što je zabranjeno muslimanu je takođe zabranjeno i zimmiju.  Činiti preljubu, jesti pred svijetom za vrijeme posta (u mjesecu Ramazani šerifu), igranje, muzika, kamata, izlaženje napolje nepokriveno je takođe i njima zabranjeno.  Njima samo nije zabranjena svinjetina i alkohol.  Dozvoljeno ih je posjetiti kada su bolesni, ili u drugo vrijeme, i putovati sa njima.”  U poglavlju “ta’zir[1] u knjizi Multeka, i Durr-ul-muhtar, i drugim knjigama fikha piše, “Musliman koji kaže kafiru nešto loše, kao na primjer, ‘Ti si preljubnik’, ili koji uvrijedi njihovo srce i kaže mu ‘kafir’, ili ga ogovara, će biti pozvan na ta’zir.  To znači, pošto ih je grijeh vrijeđati, njega će izbatinati.  Takođe je grijeh i dirati njihovu imovinu.  U petom tomu knjige Durr-ul-muhtar piše, “Gore je (veći je grijeh) nanositi zulum (tlačiti) zimmiju, tj. nemuslimanu koji živi u islamskoj državi sa muslimanima, nego nanositi zulum muslimanu.  Mučiti ili nanositi zulum životinji je gore od nanošenja zuluma zimmiju.  Dozvoljeno je pozdraviti zimmija i rukovati se sa njim sa ciljem da mu ne bi nanijeli ezijjet (uvredu, vrijeđanje, kinjenje).  Isti je slučaj i sa pozdravljanjem grešnika koji javno čini grijehe.”

Knjiga Berika, kada govori o šteti koju izazivaju ruke, piše, “Dozvoljeno je ubijati mrave koji ljudima i njihovoj hrani nanose štetu ali ih ne smijemo mučiti i daviti u vodi.  Drvo koje u sebi ima mrava je dozvoljeno upotrijebiti da se naloži vatra ako smo ga prethodno istresli o zemlju.  Uvijek je dozvoljeno ubiti miševe, uši (vaške), buhe, škorpije i skakavce koji lete u roju.  Mekruh je bacati vaške  na zemlju dok su žive, ili izgarati, sagorijevati, bilo koje živo stvorenje.  Dozvoljeno je zaklati oštrim nožem, ubiti puškom, ili otrovati, mačku štetočinu, bijesna psa, ili divlju životinju.  Nije ih dozvoljeno degenečiti (mlatiti).  Degenek (mlaćenje) se čini sa namjerom da se nekog nauči ponašanju (terbiji).  Pošto životinje nemaju razuma (akl) one se ne mogu naučiti ponašanju.  U slučaju da se mora nešto živo ubiti, ako ne postoji drugi način, dozvoljeno ga je sagorjeti na vatri.”

Dozvoljeno je otsjeći jedan od čovjekovih udova da bi se izliječio od bolesti kao što je gangrena.  Dozvoljeno je zasjeći mokraćnu bešiku [bubreg, žučnu kesu] sa ciljem da se izvadi kamenje.  Nije nikad, ni iz kog razloga, nijedno živo biće, dozvoljeno udariti u lice.

U drugu grupu spadaju kafiri koji ne mogu da trpe sjaj islamskog sunca.  Oni nastoje da svim svojim silama, i negativnom propagandom u medijima, ubiju islam.  Ovi jadnici ne shvataju da je iskorijeniti islam sa svijeta isto što i lišiti narod sreće, udobnosti, sigurnosti, i baciti sebe i svo čovječanstvo u brige i propast.  Ukratko, to znači izmači zemlju ispod svojih nogu.  Značenje šezdesetog ajeta sure Enfal kaže, Da bi izbjegli napade i mučenja kafira i da bi im omogućili da dobiju vječnu sreću radite neprestano, koliko je ljudski moguće.  Pravite najsavršenija oružja.  Ovdje nam se naređuje da počastimo kafire, i da im pomognemo da postanu muslimani, i da se ne miješamo u poslove i ibadete onih koji su se, prihvatanjem džizje, predali islamskoj zaštiti.  Mi moramo zaštititi živote, imovine i poštenje (namus) ovakvih ljudi.  On (tj. Allah dželle-šanuhu) hoće da se cijeli svijet ujedini pod islamskom zastavom.  On hoće da svako ima iman i da svako svakog voli.  On nam naređuje da uspostavimo pravdu koja će uključiti one koji, iako shvataju islam, insistiraju na nevjerstvu.  Mi moramo nastojati da obezbjedimo udobnost ljudima, životinjama, živim i mrtvim, i svemu.[1] Opšte ime za razne vrste kazni koje islam propisuje za neke zločine.