21 - Na onom svijetu (ahiretu) će se spasiti od džehennema (pakla) samo, i jedino, oni koji slijede Muhammeda alejhisselam.  Sva ovosvjetska dobra djela (hajrati i hasenati), dobročinstva, sva otkrovenja (kešfovi), sva stanja (halovi) i sva znanja će biti dostupna na ahiretu samo pod uslovom da se slijedio Resulullahov sallallahu alejhi ve sellam put.  U protivnom će svako dobročinstvo, koje su uradili oni koji ne slijede (ovog) Allahovog dželle-šanuhu Poslanika, ostati na ovom svijetu i biti posrednik da se njihov ahiret (onaj svijet) uništi.  To znači, ova dobročinstva nisu ništa drugo nego istidradž [Allahovo dželle-šanuhu podsticanje grešnika uspjehom na propast] prerušen u dobrotu.