ODABRANI ČLANCI IZ KNJIGA ALIMA EHLI SUNNETA

ODGOVOR JEDNOJ PUKOJ NEZNALICI (DŽAHILU)

 

UPOZORENJE: Misionari nastoje da rašire hrišćanstvo. Židovi rade na širenju pogrešnih riječi koje su izmislili njihovi rabini. Izdavačka kuća Hakikat Kitabevi iz Istanbula nastoji da raširi islam. Masoni nastoje da unište vjere. Svaki onaj ko ima pameti i znanja i pravednosti će shvatiti šta je od ovoga istina. On će pomagati u širenju te istine. On će biti sebeb za sreću svih ljudskih bića. Nema boljeg i korisnijeg puta od služenja čovječanstvu na ovaj način.

Naš Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao, “Svako dijete dolazi na svijet sa čistom dušom koja je u stanju da postane musliman. Kasnije ih njihovi roditelji naprave nevjernicima.” Ovo nam nagovještava da je djecu potrebno podučavati islam. Njihove čiste duše su podesne za islam. Dijete koje nije naučilo islam će nasjesti na laži i klevete neprijatelja vjere i pogrešno će razumjeti islam. Ono će misliti da je on nazadan ili opak. Ako čovjek koji je vjerski neuk, koji nije nikad išao na vjersku obuku, i koji nema pojma o islamu, upadne u zamku neprijatelja islama on će, umjesto islama, naučiti potpuno drugačiji i potpuno suprotan sistem. On će postati žrtva koja će biti izložena i koja će potpasti otrovnim ubrizgavanjima i besramnim izmišljotinama. On neće naći mira na ovom svijetu. A na onom, vječnom svijetu, on će biti usmjeren prema vječnim propastima (felaketima) i mučenjima (azabima).

Svaki musliman, pa čak i svaki čovjek, mora da zna koliko su niske i podle klevete koje neprijatelji islama izmišljaju sa ciljem da prevare omladinu. Mi moramo, sa ciljem da ne bi, vjerujući u ove laži otplovili u propast, shvatiti uzvišenost islama, shvatiti da on potpomaže znanje, nauku, moral (ahlak) i zdravlje i da naređuje rad, napredak, kooperaciju i zajedničku ljubav. Pametna, oprezna, i kulturna osoba, koja je dobro i ispravno shvatila islam, neće povjerovati u ove laži neprijatelja islama. On će ih, videći da su oni vjerski neuki, neobrazovani, prevareni i pokvareni sažaljevati. On će poželjeti da se oni otarase ovog svog katasrtofalnog stanja i vrate na pravi put.

Mi smo naišli na brošuru u kojoj je jedan ovakav vjerski neuk čovjek besramno našvrljao nekoliko stranica sa ciljem da raširi otrovne klevete koje je on naučio sa ciljem da inficira zdrave duše duhovnom bolešću koja ga odvlači u vječnu propast; on hoće da pokvari i degeneriše dobre ljude. Oni koji vide njen sadržaj, i koji mogu pobrkati autorovu titulu sa kompetencijom, mogu pomisliti da se ona temelji na naučnim pogledima i da ona u sebi sadrži neku vrijednost. Da bi ublažili bol koju ona izaziva smatra se da je potrebno da se napiše istina kao odgovor na jadne klevete koje su citirane u sljedećih dvanaest paragrafa. Kada omladina koja ima čistu dušu vidi ove podlo ispredene laži, i istinu stvari, ona će jasno vidjeti taktike i trikove neprijatelja islama i lako će identifikovati one tvrdoglave kafire sa prljavim dušama koji tvrde da su progresivni.

1 - “Vjerska misao i metoda koji su interferisali u društvenom životu su kao lanci koji koče napredak u društvu.

Odgovor: Resulullah sallallahu alejhi ve sellem je rekao, “Radite za vaše ovosvjetske poslove kao da nećete nikada umrijeti!” Hadisi šerif koji prenosi imam Munavi kaže, “Elhikmetu dalletul-mu’min.” (Naučno znanje je vjernikova izgubljena imovina. On je treba uzeti gdje god je nađe!) Svi naučnici, i neprijatelji i prijatelji, jednoglasno kažu da islam podržava društveni napredak i obasijava puteve koji vode ka civilizaciji. Na primjer, Englez, Lord John Davenport je rekao, “Nikad se nije pojavio nijedan narod koji je više od muslimana poštovao nauku i kulturu,” [u knjizi Hazret-i Muhammed and Kur’an-i kerim, Drugi dio, Drugo poglavlje, London] i objasnio detaljnim primjerima i dokazima da je islam vodio društva prema napretku i blagostanju.

Dr Kiris Traglor, jedan američki profesor istorije na Tehničkom Univerzitetu u Teksasu, je rekao da je islam izvor inspiracije i razvoja za evropsku Renesansu; da su muslimani, kada su došli u Španiju i Siciliju, prostrli temelje za moderne metode i otkrića i da on ne misli da je naučni progres bio moguć samo sa usavršavanjima u hemiji, medicini, astronomiji, navigaciji, geografiji, kartografiji, i matematici; i da su ove naučne discipline donijeli muslimani u Evropu iz Sjeverne Afrike i Španije. On je takođe posebno naglasio, kao važnu sponu u razvoju moderne štampe, kontribuciju pisanog islamskog znanja na dragocjenim pergamentima i papirusima. [Weekly periodical, The Muslim World, Pakistan, August 26, 1972.] Laži nemoralnih, opakih i opasnih neprijatelja islama, koji nemaju nikakvog udjela u znanju osim titule, sigurno ne mogu sakriti tu činjenicu. Sunce se ne može prekriti blatom.

2 - “Treba,” kaže on, “izbaviti državu iz vjerskih lanaca. Potrebno je da se sustignu savremene zapadne civilizacije i osnuje stvarni sekularni sistem.

Odgovor: U islamu su bile osnovane potpuno liberalne demokratske države koje su se bazirale na nauci, ahlaku, dobročinstvu i pravdi. To štiti državu da ne postane igračka u rukama političkih varalica. Kapitalisti, diktatori, i sluge komunizma, smatraju jedan takav slobodan režim lanac i okovi koji koče njihovo nasilje (zulum), kinjenje, i nemoral. Ubice, kradljivci i nepošteni ljudi vide pravdu i krivični zakon kao kao okove koji su im nametnuti. Nema potrebe opisivati idiotizam kafira koji upotrebljavaju sekularizam kao način da izraze svoje neprijateljstvo protiv vjere i koji nastoje da razore islam pod kamuflažom sekularizma. Ovaj čovjek neće razdvajanje vjere od države već iskorjenjivanje vjere. Jasno je da ovaj glupan - koji ne očekuje nacijski ili državni natredak od znanja, nauke, marljivog rada i ahlaka i koji žudi za zapadnim nemoralom, gadostima, i egoizmom - ne samo potpuno operisan od mudrosti i znanja već takođe i od morala (ahlaka).

3 - On kaže, “Anestezirajući (opijajući) narod sa islamskom filozofijom zadovoljstva oni očekuju da preobraze pojedince u pasivno stanje nezahtijevanja svojih ličnih prava. Oni pod izgovorom da će spriječiti komunizam brane (opravdavaju) koncept ropstva i ahiret (budući vječni svijet) u koji narod vjeruje. Zadovoljstvo je eufemizam za eksploataciju. Oni koji slijede islam propagiraju ovu eksploataciju.

Odgovor: Ne postoje mnoge riječi koje su toliko besmislene kao što su riječi “islamska filozofija zadovoljstva”. Mi smo u našoj knjizi Herkese lazim olan iman (Endless Bliss) objasnili šta znači filozofija i objasnili smo da u islamu nema filozofije. Ovakav jedan neispravan izraz pokazuje da onaj ko ga upotrebljava nema pojma ni sa islamom ni sa filozofijom, i da on, učenjem napamet izvjesnih fraza i izraza, bez poznavanja njihovih značenja, izmišlja riječi sa ciljem da raširi svoje neprijateljstvo prema islamu. Neprijatelji islama su se vijekovima prerušavali u vjerske ljude i (onda) napadali iza tih maski. Međutim, oni danas oni napadaju u liku majstora (eksperta) profesije ili zanata nakon što su dobili titulu položaja. Lažovi koji se prerušavaju u naučnike sa ciljem da prevare muslimane, i koji prezentiraju svoje nenaučne izjave kao činjenice, se zovu “naučnici varalice” (ili “nadrinaučnici”.) Islam nije jedini koji hvali i veliča zadovoljstvo. Njega hvale i veličaju knjige (i udžbenici) morala, etike (ahlaka). Suprotno onom što ovaj nadrinaučnik izmišlja, zadovoljstvo ne znači ljenčarenje i odustajanje od svojih prava. Zadovoljstvo znači biti zadovoljan sa svojim pravima, sa onim što čovjek zaradi, i ne kršiti tuđa prava. Štoviše, to ne čini ljude lijenim. To ih pospješuje na rad i napredak. Islamska vjera, suprotno tvrdnji ove varalice, ne brani ropstvo već naređuje emancipaciju robova. Ropstvo ne postoji u islamu već u diktatorskim režimima i u komunizmu. Nebeske Knjige (ilahi kitabi) i Poslanici, čije su mudžize viđene, saopštavaju postojanje ahireta koji zdrav razum (akl-i selim), znanje i nauka ne poriču. Međutim, riječi ovog neukog jeretika su samo emocionalni i tvrdoglavi sofizam. On nam ne navodi ni referencu ni naučnu podlogu. Vjerovanje u ahiret izaziva red, pravdu, zajedničku ljubav, i slogu u društvima i državama. Međutim, nevjerovanje u ahiret vodi beskućništvu, mrtvilu, gubitku osjećanja odgovornosti, egoizmu, neslozi i neprijateljstvu. Naravno da je dobro vjerovati u nešto korisno. Razumno je i neophodno izbjegavati nešto nedokazano, neosnovano i beskorisno. Islam odbacuje eksploataciju i zanemarivanje ljudskih prava. Isto kao što je eksploatacija grijeh, tako isto nije dozvoljeno ni odobravati nanošenje štete čovjeku. U islamu neukost, lijenost, gaženje tuđih prava i varanje nisu izgovor; oni su zločin. Ima jedna čuvena izreka koja kaže, “Ko odobrava da mu naškode ne zaslužuje milost.” Kako bi ikad u islamu mogla postojati eksploatacija? Kako bi ikad mogao tako reći neko ko ima (imalo) znanja i pameti? Zar džahil koji tako kaže nije čuo za ajeti kerime i razne hadisi šerife koji brane ljudska prava? Ako ih on ne zna, ili za njih nije čuo, to mu nije izgovor!

4 - On kaže, “Istok se, apsorbovan i opijen vjerom, razbolio. Posjedovanje imana znači ropstvo.

Odgovor: Čitalac istorije će jasno vidjeti superioritete ashaba kiram i činjenicu da je islam oformio aktivne, marljive, pravedne i hrabre nacije. Na raspolaganju su nam na hiljade primjera i milioni knjiga koji iznose na vidjelo ovu činjenicu. Kakva je šteta što slijepac ne vidi sunce. Je li to sunčeva greška zato što ga on ne vidi? Kakvu vrijednost ima kleveta džahila, zalutala čovjeka, izvora sreće i civilizacije kojoj su se divili svi pametni i kulturni bez obzira bili oni prijatelji ili neprijatelji? Nešto rečeno ili napisano nam daje sliku o autoru toga. Mnogi ljudi, kada se naljute na svoje neprijatelje, pripisuju njima svoje lično zlo ponašanje. Iz svake posude curi ono što je u njoj. Tako, bijednikove riječi predstavljaju (samo) njega. Predmet u kome su ova gnusna pripisivanja usmjerena su kao dijamant koji je pao na zemlju. Nije iznenađujuće što zao čovjek napada islam. Šta jeste iznenađujuće je to da neki ljudi uzimaju ova neosnovana i glupa klevetnička ogovaranja kao istinita, vjeruju im, i zapadaju u nevolju. Ove klevete nisu vrijedne da se na njih odgovara. Beskorisno je govoriti slijepcu da ima sunce, ili nekom ko je bolestan od žuči, ili čija je jetra bolesna, o slatkosti šećera. Savršenstvo i superiorne stvari se ne mogu objasniti bolesniku, poganim dušama. Odgovaranje njima je sa namjerom da se zaštite drugi, da im ne povjeruju. Lijek je namijenjen za zaštitu bolesnika od smrti, a ne za oživljavanje mrtvaca.

Navedimo dva, od miliona i miliona paragrafa, koji hvale i veličaju kako je islam obasjao put civilizacije. Mi ih nećemo uzeti sa Istoka, koji on kleveće i mrzi, već sa Zapada kojemu se on divi. Mocheim [Jean Mocheim, njemački teolog i istoričar, umro 1169/1755. godine] je rekao, “Bezuslovna činjenica je da je naučno znanje, fizika, hemija, astronomija i matematika, koje se poslije desetog stoljeća raširilo po Evropi, usvojilo iz islamskih škola, a posebno od andaluzijskih muslimana (Španija) koji su bili učitelji Evrope. Rimljani i Goti su se mučili dvije stotine godina da pokore Andaluziju. S druge strane, muslimani su pokorili poluotok za dvadeset godina. Oni su prešli Pirineje i krenuli u Francusku. Muslimanska superiornost u znanju, mudrosti (irfanu) i moralu (ahlaku) nije bila ništa manje efektivna od njihovog oružja.” Lord Davenport je rekao, “Evropa je takođe i dan danas zadužena muslimanima. Hazreti Muhammed alejhisselam je rekao, ‘Dostojanstvo, čast i suprioritet se ne mjere imetkom već znanjem (ilmom) i mudrošću (irfanom).’ Islamske države su upravljane stoljećima najmoćnijim rukama. Muslimansko širenje preko tri kontinenta je postalo najčasnija pobjeda u istoriji.”

Dok ovaj neuki psihopata piše u svojoj brošuri da se istok apsorbovao i opio vjerom, nemuslimani kao što je John Davenport, engleski Lord, koji su objektivni pisci, pišu sa svojim mozgom: “Dok su muslimani Andaluzije sijali zrna znanja i nauke na zapadu, Mahmud Gaznevi je širio znanje i mudrost na istoku i njegova država je postala centar za naučnike. Islamski vladar je povećao proizvodnju, a bogatstvo koje je on sakupio iz svojih sredstava je upotrijebljeno u dobra djela i razvoj države. Dok su napredak i civilizacija napredovali na istoku francuski Louis VII je pokorio grad Vitri, spalio ga, i sa njim zajedno izgorio hiljadu tri stotine ljudi. U to vrijeme su građanski ratovi prskali smrt po Engleskoj u kojoj se zemlja nije obrađivala i u kojoj je sve uništeno. U četrnaestom stoljeću ratovi između Engleske i Francuske su bili tako tragični i destruktivni da su bez paralele u istoriji. Međutim, na istoku, u muslimanskim državama, Firuz šah Tugluk III, koji je 752/1351. godine postao vladar Delhija, je do svoje smrti 790. godine, sagradio pedeset brana i kanala, pedeset džamija, trideset škola, stotinu hanova, stotinu bolnica, stotinu hamama, stotinu pedeset mostova. U Indiji, u državi Šaha Džihana, su cvali sreća i prosperitet. On je naredio Ali Murad Hanu da sagradi Delhi kanal. Mramorne fontane sa šadrvanima i mramornim hamamima su sagrađeni u svakom dijelu grada. Svaka kuća je imala vodu. Cijela država je bila bezbjedna.”

5 - On kaže, “Vjera je izraz fatalizma i zadovoljstva. To je ideja koja se odnosi na ahiret, koja opija potlačene i gladne. Ona uči da je potrebno, da bi se dobile blagodati ahireta, da se ne žele dunjalučke stvari. Radost i želja za životom ubijaju fatalizam i zadovoljstvo i bude borbu za zaradom boljeg života. Vjere se plaše onih koji su protiv sistema koji su ovisni o zamrzlim i ubuđalim običajima. Opium vjere pravi čovjeka beznačajnim, podređenim, i bez načina da zaradi životne prihode.

Odgovor: Ovakve laži i odvratne klevete nisu vrijedne odgovora zato što ih pametan čovjek, koji zna istinu, ne vjeruje. Međutim, pošto neprijatelji islama nisu pametni oni su prepredeni. Sa ciljem da prevare omladinu oni ih zamaraju besplodnim i beskorisnim stvarima, daju im droge koji su prijatne za nefs i odgovaraju njihovim strastima. Oni ih na ovaj način sprečavaju da nauče vjersko znanje. Da bi zaštitili čistu omladinu koja je preokupirana i ošamućena od vjerovanja u ove laži i plovenja u propast postalo je neophodno da ukratko napišemo istinu. Srećan mlada osoba koja dobro pročita našu knjigu na turskom jeziku Se’adeti-i Ebedijje (Vječna sreća) (i njen djelomični prijevod na engleski jezik pod naslovom Endless Bliss) će naučiti islam ispravno i precizno. Ona neće povjerovati u laži. Naš Poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekavši, “Onaj ko ima znanje postaje musliman. Onaj ko je džahil će biti prevaren od strane neprijatelja vjere,” nas savjetuje da budemo dobro informisani.

Ispravno je reći da je vjera zadovoljstvo i vjerovanje u sudbinu (kader). Međutim, sudbina, suprotno onom što ovaj bijedni džahil misli ne znači ne raditi i ne težiti, ne stremiti. Sudbina (kader) znači da je Allah dželle-šanuhu ranije, unaprijed, znao šta će ljudi uraditi. Allah dželle-šanuhu naređuje rad. On hvali one koji rade. Značenje devedeset četvrtog ajeta sure Nisa glasi, “Oni koji čine džihad, rade i bore se su viši od i vrijedniji od onih koji sjede i ibadete umjesto da idu u džihad.” Resulullah sallallahu alejhi ve sellem je rekao, “Allah dželle-šanuhu voli one koji radom zarađuju za svoje životne potrebe.” Kako se dobro razumije iz istorijskih studija, i poglavlja pod naslovom Zarada i trgovina (Kesb ve tidžaret), u knjizi na turskom jeziku koja se zove Se’adeti-i Ebedijje, islam je vjera rada i razvoja. Resulullah sallallahu alejhi ve sellem je rekavši, “Ko ostane dva [uzastopna] dana na istom nivou (deredži), ili ne uznapreduje on se zavarava,” naredio dnevni napredak i poboljšanje. On je takođe rekao “Ne odgađajte poslove za sutra. Kasnije vas neće biti.” i “Učite strane jezike. Na taj način ćete biti bezbjedni od neprijateljskog zla!

Nije fer, i jako je nisko, reći da razmišljanje o blagodatima ahireta sprečava rad. Hadisi šerifi, “Ko radom zarađuje sijaće na Sudnjem danu kao pun mjesec”, “Spavanje alima je ibadet”, “Zarađuj halalom i troši u hajr ciljeve”, “Grijesi osobe, koja pozajmi novac svome bratu u vjeri, će biti oprošteni” i “Sve ima svoj pristup. Pristup džennetu je znanje”, nam naređuju da zarađujemo radom i kažu nam da će oni, koji zarađuju za svoje životne potrebe na dozvoljene načine (halalom) i troše svoju zaradu na svijetu u korisne svrhe, zaraditi ahiret. On kaže, “vjera zabranjuje ljudima da se bune. Prema tome ona je opijum.” Ova autorova besmislica nam dobro pokazuje njegov nedostatak razumijevanja po pitanju vjere i civilizacije. Očigledno je da ove riječi nisu izraz znanja i izučavanja. One nisu ništa drugo do oblik eksploatacije koji je namjenjen da se uliže komunističkim vođama sa ciljem da se dobije položaj preko slijepog neprijateljstva prema vjeri. Oni koji odbacuju svoju vjeru da bi zaradili nešto ovosvjetsko se zovu “vjerske varalice” (ili “lažni vjerski ljudi”). Oni nikad nisu bili u pravu i uvijek su plovili u propast. Njihovi šefovi, kojima su se oni pokušali umiliti, su pali sa svojih položaja. Njihovim šefovima je, kao i svakom smrtniku, bilo suđeno u prisustvu Allaha dželle-šanuhu, kojem su se oni suprotstavljali i kojeg su oni tvrdoglavo poricali, i oni su se strovalili u vječna mučenja (azabe). Njihovi ulizivači su ih zaboravili. Oni su se radi svojih ličnih prednosti prebacili u drugu partiju. Oni su počeli obožavati druge smrtnike.

6 - On kaže, “U arapskim državama su, gdje su zakoni pustinje postali dominantni, napadali materijalizam i materijalističku filozofiju.

Odgovor: Raniji neprijatelji islama su učili napamet od velikana tesavvufa izvjesne cijenjene riječi, koje su oni onda nehajno, i bez razumjevanja njihovog značenja pisali, i izgovarali, i predstavljali sebe kao tarikatdžije (sufije) kako bi ulovili mladež. A sada, oni, učeći napamet pokoju riječ od zapadnih naučnika i ljudi od ideja, glancajući čizme i puneći vinske čaše svojim gospodarima, i ulizujući im se, oni dobijaju diplome i grabe položaj. Oni, igrajući ulogu kulturnog i učenog čovjeka, riječima izljevaju svoje neprijateljstvo protiv islama, koje su oni naučili napamet i koje predstavljaju omladini, i nastoje da prevare muslimansku djecu izlažući ga kao privlačanu ponudu masona i komunista.

Prostaci koji nemaju naučnog znanja i koji su dobili diplome preko nezakonskih puteva i koji napadaju na islam pod maskom “naučnika” se nazivaju “naučne varalice” (ili “lažni naučnici” ili “nadri naučnici”). Jednom je jedan ovakav lažni naučnik postao uz pomoć sumnjive diplome autoritet distrikta. Kada je vidio da ga narod ne smatra važnim on je sazvao seljake i vjerske ljude i počeo bljuvati riječi kao što su “materijalistička filozofija”, “moderni” i “prosvijetljeni ljudi”. Kada je vidio da svako poštuje vjerske ljude i da ga niko ne benda on je pobijesnio. On se počeo bezobrazno izražavati i otkrivati svoj prljavi karakter i zle misli. On je, aludirajući na vjerske ljude, rekao, “Ko nije bio u Evropi on je magare.” Mufti ef., čijemu strpljenju je došao kraj, ga je upitao, “Je li tvoj otac ikad počastio Evropu sa svojim prisustvom?” Kada mu on je on tiho odgovorio, hrapavim glasom, “ne”, mufti ef. je zaključio, “Vaša preuzvišenosti! Onda vi morate poticati od magareće famelije” i tako mu dao da on sam padne u svoju zamku. “Progresivni” i “prosvijetljeni” ali glupi i neuki ljudi, koji ne znaju ništa o veličini i uzvišenost alima islama, ili o odličnosti i časnoj superiornosti islamske civilizacije, koja puni svjetske biblioteke, su, da tako kažemo, napali na čeličnu tvrđavu islama sa dječijim pištoljima na kapisle i svi ostali osramoćeni i poniženi.

7 - On kaže, “Oni koji su izazvali opadanje ekonomije su iskoristili okolnosti sugerisanjem da svako bude zadovoljan fatalističkim zalogajem i samo kaputom. Ovo nam dokazuje opijajući efekat vjere. Civilizacija znači stremljenje za većim ekonomskim prosperitetom i borenje za to. Međutim, religija je upropastila i paralizovala ove pokrete za razvoj društva, sa izrazima kao što su ‘zadovoljavanje sa sudbinom’, ‘ahiret’ i ‘duhovnost’.

Odgovor: Evo još jedne žive slike laskanja koja je opisana u prethodnom paragrafu! Kolika je laž reći da su borci (mudžahidi) islama koji su se za trideset godina uselili sa tri kontinenta, koji su pokorili Iran (Perziju) i Rim (dvije najveće imperije toga vremena), i osvojili ljubav svakog naroda sa svojom pravdom i predivnim ahlakom (ponašanjem) bili ošamućeni i uspavani ljudi kojima je dat opijum! Onaj ko ima i najpovršnije znanje istorije će se samo podsmjehnuti; kod njega će ova prosta i niska kleveta izazvati gađenje. Islam naređuje ljudima da rade i napreduju, i obećava džennet onim koji su postali bogati i koji pomažu siromasima. Da je ovaj pisac vidio radove islamske umjetnosti i radinosti, kojima se Evropljani i Amerikanci dive, i njihove članke koji veličaju muslimanska dostignuća u nauci i tehnici, on bi se možda postidio i ne bi švrljucao ove redove. Mi kažemo “možda” zato što je osjećanje srama vrlina, i nije dolično očekivati sram od nekog ko nema vrlina.

Islam naređuje muslimanima da rade i da se razvijaju. Zadovoljavanje ne znači “biti samo zadovoljan sa kaputom” i sjediti besposleno. Muslimani nisu uopšte taki. Zadovoljstvo znači biti zadovoljan sa svojom zaradom i ne gledati zlobno na tuđu zaradu. Islam je bio taj koji je donijeo civilizaciju u Evropu zato što islam pokazuje puteve ekonomskog prosperiteta i naređuje ljudima da rade da bi ga dobili. Sljedeći hadisi šerifi, kao i mnogi drugi, pokazuju da su gore navedene riječi samo debele izmišljotine: “Oni koji su korisniji od drugih su najbolji i najviši od svih ljudi”, “Davanje sadake je najbolje od dobročinstava”, “Najbolji od vas je onaj koji snabdijeva ljude sa velikom količinom hrane”, “Najbolji od vas je onaj koji ne očekuje ništa od drugih nego radi i zarađuje svoje prihode za život.

8 - On kaže, “Zapovjedna moć vjere je omela napore da se tokom istorije uhvati u koštac sa savremenom civilizacijom. Zapovjedna moć vjere, koja koči ciljeve revolucija, bi se trebala iskorijeniti.

Odgovor: Ovaj nadri naučnik ponavlja riječ “civilizacija” i nastoji da ovom čarobnom riječi hipnotiše mlade mozgove. On misli da je civilizacija osnivanje ogromne teške industrije i pravljenje elektronskih mašina i fabrika na nuklearni pogon, kao sredstava za omogućavanje bludi i zloupotrebu žena. On hoće da krijumčarenjem strane valute, laganjem, prevarom i špekulacijom postane šef, ili da, živeći o trošku radne klase, zadovolji svoje životinjske želje. Civilizacija koju su alimi islama rahmetullahi teala alejhim edžma’in naredili muslimanima je ta’mir-i bilad ve terfih-i ibad, to jest, da gradnjom zgrada, mašina i fabrika razviju države i da upotrijebe tehnologiju i sve budžetske prihode za ljudsku slobodu, blagostanje, i mir. U dvadesetom vijeku od ova dva vida civilizacije postoji samo prvi. Iako su poboljšanja u tehnologiji zasljepljujuća, ekonomska i tehnička otkrića se upotrebljavaju da se ljudi podjarme i da se učini okrutnost i tortura. Ovo nam dokazuju komunističke države i diktatorski režimi. Dvadeseti vijek je vijek tehnologije. On je daleko od vijeka civilizacije.

Ovaj pisac, socijalista, je jako ozbiljan u svojoj želji da iskorijeni vjeru zato što islam zabranjuje nemoral, nepoštenje, eksploataciju, licemjerstvo, diktaturu, osudu, i ukratko svako loše ponašanje koje nagriza čovječanstvo. Zao čovjek sa pokvarenim karakterom sigurno ne želi da se čini dobro. Društveni ološ, neko s pokvarenim karakterom, se sigurno plaši od islamove koristi. Nepošteni kafir priziva istoriju kako bi zvučao uvjerljivo da je islam hendikepirao civilizaciju. Da on ima imalo istorijskog znanja on bi se malo suzdržao. Čak i istoričari-nemuslimani priznaju činjenicu da je islam služio civilizaciju i obasijavao svjetlom moderni razvoj Evrope i Amerike.

Potpuno je jasno da ovaj neuki nadri naučnik nije nešto naročito inteligentan i puno školovan da bi on ovo mogao sam sobom izmisliti. On nastoji da, citiranjem napada koji su s pravom usmjereni protiv hrišćanstva u Evropi, omalovaži islam. Međutim, pošto on nije u pravu i pošto je njegovo viđenje, razumijevanje, i znanje, nedovoljno, on od toga pravi bućkuriš, zbrku.

Ovdje će biti prigodno napisati o onim koji su neprijateljski raspoloženi prema hrišćanstvu, i zašto ga oni napadaju, i objasniti zašto se ovi napadi ne mogu usmjeriti protiv islama.

Hrišćanstvo, koje je za vrijeme Konstantina Velikog potpuno izgubilo svoju božanstvenu (ilahi) vrijednost, je postalo sredstvo za političke prednosti. Sveštenstvo je otvorilo (započelo) krvave ratove protiv onih koji nisu hrišćani. Oni su slijepo svakog silom pokrštavali. Luter je u ovim svojim ludim napadima prešao svaku granicu. On je bio strašno ljut na svaku vjeru i svaku naciju koja nije slijedila protestantizam. S druge strane, misionarske organizacije su pokušale da svakodnevnim novim člancima zbune svakog, zavedu svačiju savijest, i reklamišu hrišćanstvo. Hrišćanski napadi su u osamnaestom vijeku, koji su bili i u kontradikciji i sa znanjem i sa naukom i koji su nekad činjeni sa krvoprolićem a nekad sa prevarom, povukli za sobom veliko neprijateljstvo protiv hrišćanstva u Evropi. Zapisano je da su sveštenici varali narod, tjerali ljude da vjeruju u sujevjerja, i nastojali da podjarme svakog njihovim idejama. Međutim, ovo neprijateljstvo nije ostalo usmjereno samo protiv hrišćanske vjere. Pojavili su se oni koji su napadali na svaku vjeru. Oni su, umjesto da uvide da su sveštenička zla djela proizvod interpolacije vjere, mislili da ona potiču iz vjere. Oni su, bez izučavanja vjera, pripisali zla koja su svojstvena za hrišćanstvo vjeri i napali na vjere. Jedan od njih je bio Volter (Voltaire) koji je u svom neprijateljstvu prema vjeri prešao svaku granicu. I on je takođe, kao i Luter (Luther), klevetao islam i mislio da je naš efendija Resulullah onakav kako ga je Luter opisao. On se o njemu (haša) jako loše izražavao. I oni su, kao uopšteno i hrišćani, (slijepo i) bez studiranja islama, napali na sve vjere.

Nijemac, Von Herder, je bio prvi koji je rekao u devetnaestom vijeku da je slijepo neprijateljstvo protiv vjera nepravedno, isto kao i prisilno pokrštavanje. On je iznijeo (obznanio) da je potrebno izučavati vjere a naročito islam. Tako se u Evropi vidio i shvatio Muhammedov alejhisselam život i zapanjujući superioriteti svijetlog puta islama koji pokazuju kako se upravlja pojedincima, familijama i društvima. U knjizi Heroji, u poglavlju pod naslovom Heroj koji je Poslanik, engleski mislilac Karlajl (Carlyle) hvali i veliča Muhammedov alejhisselam život, ahlak, i uspjehe. Karlajl je napisao njegovu knjigu Heroji 1257./1841. godine. On ovako piše u ovoj njegovoj knjizi, “Uzvišena osoba koja je dvanaest vijekova rukovodila stotinama miliona ljudi, i koja je bila sredstvo za osnivanje civilizovanih država na istoku i zapadu, ne može nikad biti krivotvorina, falsifikat, kako su to Volter i Luter napisali. Bijednik ne može shvatiti hazreti Muhammedova alejhisselam dostignuća. Samo onaj ko ima iman i ahlak može drugima dati vjeru. Muhammed alejhisselam je rođen da podigne čovječanstvo uvis. Da to nije tako njega ne bi niko slijedio. Muhammedove alejhisselam riječi su tačne (istina). Jer, lažov ne može osnovati ni dom a kamoli vjeru.” U Karlajlovo vrijeme u Evropi nije bilo pouzdanih islamskih knjiga. Međutim, uz pomoć duboke pronicljivosti i izučavanja, što je uzelo mnogo godina, on nije povjerovao lažima hrišćana i neprijatelja vjere. On je bio je u stanju da sagleda istorijsku istinu. Danas se prevode mnoge islamske knjige na evropske jezike tako da se razjašnjavaju neizvjesnosti u Karlajlovim istorijskim pisanjima.

Kada se uporede Luterovi odvratni članci protiv Kur’ani kerima i Volterove ogavne izmišljotine o Muhammedu alejhisselam sa Karlajlovim člankom pod naslovom Heroj koji je Poslanik jasno se uviđa kako gledaju na islam (radikalni i) fanatični hrišćani i neuki neprijatelji vjere a kako učeni ljudi koji posjeduju moć zapažanja. Engleski naučnik Lord Davenport je poslije Karlajla opširno objasnio Muhammedov alejhisselam život, lijepi ahlak, činjenicu da je Kur’ani kerim izvor znanja i da vodi vječnoj sreći. On je odgovorio i ušutkao one koji su klevetali Kur’ani kerim i Muhammeda alejhisselam.

Kako se vidi, danas neprijatelji islama nabavljaju otrov za potpaljivanje vatre lažnog prikazivanja sa tri izvora: Od hrišćanskih misionara, od onih koji slijepo napadaju na vjere kao i Volter, i od komunista koji brišu svaku istinu i dobrotu i izrabljuju ljude kao da su životinje i roboti.

9 - On kaže, “Vjera znači podnositi ono što se ima, prihvatati zadovoljstvo, patnju i nejednakost. Ona znači fiksirati postojeće granice na društvo. Ona sprečava postizanje boljeg života koji umanjuje razlike između [društvenih] slojeva i koči eksploataciju. Ovo ugnjetavanje se postiže strahom od džehennema. Oni koji pate su utješeni džennetom. Ona je ubila identitete (osobenosti) pojedinaca.

Odgovor: On hoće da otruje djecu muslimana otrovom koji je nabavio sa gore spomenuta tri izvora ali to ne može da sprovede u djelo. Danas omladina čita islamske knjige i ispravno uči svoju vjeru. Resulullah sallallahu alejhi ve sellem je rekao, “Ko u dva [uzastopna] dana isto zaradi on je zijanio (na gubitku). Musliman mora svakoga dana napredovati.” Pametna omladina koja je čula za naređenje i pažljivo pročitala zapovijed “Naprijed!” koje je izdao Resulullahov halifa hazreti Omer sigurno neće povjerovati u laži ove neznalice koja sebe predstavlja kao “naprednjakovića”. Islam ne naređuje odobravanja za nejednakosti već pravdu i njihovo iskorjenjivanje. Hadisi šerif, “Ja sam došao u vrijeme pravednog vladara”, hvali čak i pravdu kafira bez svetih knjiga. Hadisi šerif koji je napisan Munaviju i Dejlemiju kaže, “Oni koji će prvi ući u džennet su pravedni vladari i sudije.” Da li ovaj hadisi šerif naređuje i reklamiše patnju i nejednakost? Savijest naših čitalaca će sigurno tačno odgovoriti na ovo i dobro će se razumjeti koliko je skrenuo ovaj autor kafir i kojima on nastoji da služi.

Islam naređuje zekat, posuđivanje i zajedničku pomoć. On nam kaže da će oni koji izvršavaju ova naređenja, koja brišu razlike između društvenih slojeva, otići u džennet. U džennet neće ući oni koji trpe bol već oni koji se predaju Onom koji daje bol, Stvaraocu. Islam je progresivna i dinamična vjera koja vodi svakog najboljem životu. Islam ne “fiksira postojeće granice” već daje slobodu vladaru da ide ukorak sa savremenim uslovima trgovine, industrije, agrikulture i ratne tehnologije i da primijeni svaku vrstu naučnih dostignuća da napravi progres. Allah dželle-šanuhu je čak naredio i Njegovom predragom Poslaniku, najodabranijem i najpametnijem ljudskom biću u svakom pogledu, “Savjetuj se sa ashabima! Vijećaj sa njima!” Svaki islamski halifa je imao savjetnike, vijeća i ljude od znanja. Oni nisu smjeli ništa uraditi bez savjetovanja. U ibadetima ne smije biti nikakve promjene i reforme. Međutim, napredak i progres u tehnologiji i ovosvjetskim (dunjalučkim) poslovima su naređeni. Islamske države su iz ovog razloga bile osnivane svugdje, i na istoku i na zapadu, i postajale najnaprednije u svakom pogledu. Islam je jedna vjera koja olakšava individualnost i slobodu misli. Svaki musliman je vrijedniji (dragocjeniji) od cijelog svijeta (dunjaluka).

10 - On kaže, “Vjera je rezultirala u unutrašnjoj i vanjskoj eksploataciji. Zadovoljstvo i prihvatanje sudbine je izazvalo lijenost i eksploataciju. Sredstva produkcije su bila akumulirana u izvjesnim rukama. Velike mase se nisu smatrale da zaslužuju ovosvjetsku sreću. Filozofija ‘zalogaj i samo kaput’ je uklonila želju za životom i borbom. Nada za onim svijetom je je izazvala brige i neudobnosti.

Odgovor: Da bi se moglo govoriti o vjeri treba se makar malo znati o vjeri. Poređenjem islama sa današnjim kapitalističkim i komunističkim eksploatatorima, njegovi napadi na vjeru pokazuju njegovo neprijateljstvo prema islamu, neprijateljstvo koje je toliko prekomjerno da zaslijepljuje oči i prekriva razum sa ljutnjom. Dok on ne kaže nijednu riječ protiv komunističkih ugnjetača i zapadnih kapitalista, koji akumuliraju sredstva produkcije u izvjesnim rukama i eksploatišu narod, njegov napad na islam, koji naređuje društvenu ravnopravnost, je potpuna mržnja prema islamu i otvoreno robovanje Moskvi. On, pošto nema nimalo islamskog znanja, konstantno napada zadovoljstvo i vjerovanje u kader. On samo priča, u ime civilizacije, o ekonomiji i zarađivanju novaca. On ne shvata da je zadovoljstvo faktor za sprečavanje psiholoških bolesti, da ono briše nesaglasnost i neprijateljstvo, i održava red u društvima. Zadovoljstvo je pospješilo se širenje islama po cijelom svijetu i podizanje monumenata znanju i nauci. Da li ajeti kerimi “Onaj ko radi će zaraditi” i “Svako će naći [nagradu za] ono što radi” i mnogi hadisi šerifi kao na primjer, “Allah dželle-šanuhu voli one koji radom zarađuju za život” i “Allah dželle-šanuhu uopšte ne voli omladinu koja ne radi” koji su napisani u Munaviju naređuje muslimanima da rade i napreduju ili da budu lijeni? Jesu li Umejjidi (Emevi), Abbasidi, Gaznevije, Indijski Timuri i Andalusci i Osmanlijske civilizacije, koje su muslimani osnovali, indikatori marljivosti ili lijenosti? Mogu li derviševe riječi “zalogaj i samo kaput” promijeniti zapovijed Kur’ani kerima i hadisi šerife? Ove riječi ne definišu islam. Vjerovanje u ahiret ne rađa patnju već blagostanje za pojedinca, familiju i društvo. Istorija nam jasno pokazuje da je to tako. Islam ne naređuje nanošenje patnje samom sebi već okončanje materijalnih i duhovnih patnji i izbjegavanje neprilika i bolova.

11 - On kaže, “Ove države se još uvijek upravljaju zakonima pustinje.

Odgovor: Zapovijedi i učenja koja su izrečena u Kur’ani kerimu koji je Allah dželle-šanuhu objavio i u stotinama hiljada hadisi šerifa izazivaju u cijelome svijetu divljenje kod ljudi od znanja i inteligencije. Da bi objasnili superioritet i vrijednost učenja i zapovijedi učenjaci (alimi) islama su napisali na hiljade knjiga od kojih su neke navedene u ovoj knjizi. Čak i nemuslimani, ljudi od znanja, dragovoljno izražavaju istinu. Gete je rekao, “Onaj ko čita Kur’ani kerim po prvi put ne dobija zadovoljstvo već ga on kasnije sebi privlači. On ga kasnije poražava svojom ljepotom.” Gibbon je rekao, “Kur’ani kerim ne otkriva samo vjerovanje u Allaha dželle-šanuhu i onaj vječni svijet (ahiret) nego takođe i u građanske i krivične zakone. On je donijeo Allahova dželle-šanuhu nepromjenjiva naređenja i zakone koji regulišu sve poslove i stanja ljudskih bića.” [The Decline and Fall of the Roman Empire, Edward Gibbon, edited by Dero A. Saunders, pp. 650-660.]

Davenport je rekao, “Kur’ani kerim reguliše vjerske dužnosti, dnevne poslove, duhovnu čistoću, tjelesno zdravlje, čovjekove društvene i građanske dužnosti i prava, stvari koje su korisne ljudima i društvima, znanje ahlaka i kazne. Kur’ani kerim je jedan koristan sistem za ljude. Svako stanje živog i neživog je regulisano. On je veoma jak i uredan u moralu (ahlaku). Kur’ani kerim naređuje da se uvijek bude od pomoći. On jača društvenu jednakost. On primjenjuje povoljne efekte na civilizaciju. Nemoguće je da postoji nepravičnije i smješnije ponašanje od iznošenja, iz tvrdoglavosti i neprijateljstva, neuke kritike protiv Kur’ani kerima; on je najvrijednija knjiga koju je Allah dželle-šanuhu poslao za dobrobit i sreću čovječanstva.” Kako se vidi svaki pametan i razuman čovjek se lijepi za Kur’ ani kerim i poštuje ga onoliko koliko ga on razumije. Nema goreg nemorala, idiotizma, blesavosti, i niskosti od kazivanja “zakoni pustinje” o ovoj Svetoj knjizi.

12 - On kaže, “Druge istočne zemlje su se odbacivanjem zakona pustinje okretale prema nacionalnoj zapadnoj ideologiji i postajale svjesne odbacivanjem opijuma vjere.

Odgovor: Čak i nemuslimani izražavaju svoje divljenje prema islamu koji ovaj neuki autor, jeretik, naziva opijum. Mocheim je rekao, “Nijedno vrijeme se ne može smatrati gorim od onih crnih dana koji su u desetom vijeku zamračili Evropu. Čak ni latinske nacije, koje su bile najnaprednije u to vrijeme, nisu imale ništa drugo osim logike u ime znanja i nauke. Logika se smatrala superiornijom od svih drugih grana znanja. Muslimani su u to vrijeme gradili škole u Španiji i Italiji. Mladi Evropljani su se sakupljali na tim mjestima da nauče znanje. Oni su, kada su naučili naučne metode od islamskih alima, otvarali hrišćanske škole.”

Sjajnu islamsku civilizaciju, o kojoj su svjetske istorijske knjige pisale i koju su jednoglasno hvalile, su osnovali oni koji su slijedili Kur’ani kerim. Danas, nauka je uznapredovala i industrije gigantskih razmjera su osnovane u Evropi, Americi i Rusiji. Svemirsko putovanje je započelo ali ni jedna od ovih država nema duševnog mira (huzura). Raskoši i rasipništvu poslodavaca i siromaštvu radnika se nije stalo u kraj. U komunizmu država eksploatiše narod; milioni ljudi, i gladni i goli, rade samo da se prehrane dok ugnjetači, manjina koja im sisa krv, živi s njihovih leđa. Oni vode prijatan život u palačama i čine svaku vrstu grozota. Pošto oni ne slijede Kur’ani kerim oni ne mogu imati rahatluk i duševni mir (huzur). Da bi bili civilizovani potrebno je da ih imitiramo u nauci i tehnologiji, da radimo i ostvarujemo ono što oni rade, zato što nam Kur’ani kerim i hadisi šerifi naređuju da napredujemo u nauci, radinosti, i umjetnosti. Na primjer, hadisi šerif koji nam prenose ibni Adi i Munavi tahmetullahi teala alejhima kaže, “Allah dželle-šanuhu sigurno voli Njegovog roba koji napreduje u znanju i ima zanat,” i hadisi šerif koji nam prenose Hakim Tirmizi i Munavi kaže, “Allah dželle-šanuhu sigurno voli da vidi da Njegov rob ima zanat.” Međutim, izvršavanje samo toga neće biti dovoljno da se bude civilizovano. Zarađene blagodati (ni’meti) se moraju pravedno razdijeliti i radnik treba da dobije dio koji je ravan njegovom radu. Ova pravda se može dobiti samo slijeđenjem Kur’ani kerima. Današnja Evropa, Amerika i Rusija su uspješne u onim oblastima u kojima rade u skladu sa islamom. Međutim, pošto se koristi ne dijele u skladu sa principima pravde u Kur’ani kerimu ljudi ne mogu dobiti rahatluk i huzur. Ne mogu se izbjeći konflikti društvenih slojeva. Oni koji ne slijede islam ne mogu nikada biti sretni. Oni koji slijede islam, bez obzira vjerovali oni u njega ili ne, to jest, bez obzira bili oni muslimani ili ne, dobijaju od njega proporcionalno onoliko ovosvjetskih koristi koliko ga slijede. Oni koji ga vjeruju i slijede će se okoristiti i na ovom i na onom svijetu. Oni žive Oni će biti u duševnom miru (huzuru) i rahat na ovom svijetu. Oni će dobiti vječnu sreću i beskrajne blagodati (ni’mete) na onom vječnom svijetu (ahiretu). Oboje, i istorija i svakodnevni događaji jasno pokazuju da su ove riječi tačne. Što se tiče onih koji ne slijede put koji islamska vjera pokazuje, bez obzira bili oni muslimani ili ne, oni će, sve što se više udalje od puta koji on propisuje, oni će pretrpjeti sve veću štetu. Njihova budućnost će biti sve katastrofalnija.

Vjerovanje u Allaha, strah od Njega, i vjera islam, su temelji koji će dati nadu i odlučnost za rad onima koji su ostali bespomoćni po pitanju materijalnih problema.

Razumije se da je, sa ciljem da ekonomski razvoj bude koristan, neophodan duhovni razvoj. Vjera i nauka su dva jako korisna pomagača za ljude. Naučno znanje priprema sredstva (sebebe, vasite) koja su neophodna za mir, prosperitet i civilizaciju. Vjera olakšava upotrebu ovih sredstava za mir, prosperitet i civilizaciju. Komunisti su uz pomoć znanja koje su ukrali od Njemačke i Amerike osnovali ogromne industrije, velike fabrike, rakete, i satelite. Međutim, u njima je samo nauka. U njima nema vjerske komponente. To je razlog zašto oni upotrebljavaju naučna dostignuća da ugnjetavaju narod, napadaju na druge, i dižu bune i revolucije u raznim dijelovima svijeta. Oni okreću svako mjesto u rupu (zindan). Njihov napredak u nauci ne rezultira u civilizaciji već u divljaštvu. Mir, prosperitet, i ljudska prava se narušavaju. Milioni ljudi se izrabljuju radi zadovoljstva manjine. Radi toga mi se moramo potruditi da naučimo pravu vjeru i budemo pravi muslimani.

Pogledajmo šta Kur’ani kerim kaže o pravim muslimanima:

Dobro znaj! Nema straha za Allahove dželle-šanuhu prijatelje. Oni neće biti uznemireni!” (10, 62)

Vjerujmo u propise islama, to jest u Allahova dželle-šanuhu naređenja i zabrane. Pokoravajući se ovim propisima, mi ćemo, naši dragi čitaoci, pomoći našu državu, steći duševni mir (huzur), prosperitet i sreću.

Ukratko: Citati koje smo mi gore naveli kao dvanaest predmeta pokazuju da su njihovi autori i neuki, i idioti, i neprijatelji islama. Vidi se da oni nisu pročitali nijednu knjigu alima islama i da nisu shvatili ono što su čuli. Oni ne zaslužuju da im se odgovori zato što čuvena poslovica kaže, “ve ma dževabul ahmak-i illa sukut”. [“Šutnja je odgovor idiotu”]. Mi smo smatrali da im je bilo prikladno ukratko odgovoriti radi toga da ne bi naša omladina, koja bi mogla pretpostaviti da njihova pisanja imaju naučnu podlogu, bila zavedena ovim imaginarnim besmislicama koje nemaju nikakvih dokaza i evidencija (seneda, vesika).

Kakve koristi ima glupi degenerik od diplome?

Magarac je i dalje magarac bez obzira što on na sebi ima zlatno sedlo.

Hak [Allah] je pomoćnik onog ko se uzda u Allaha

Moje neprijatno (našad) srce će jednoga dana postati prijatno (šad).

ODABRANI ČLANCI IZ KNJIGA ALIMA EHLI SUNNETA