ODABRANI ČLANCI IZ KNJIGA ALIMA EHLI SUNNETA

POST NA KAZA

Post na kaza znači post koji postimo - dan za dan - i koji možemo postiti uzastopno ili različitim danima. U slučaju da nastupi Ramazan, dok postimo naizmjenično (s prekidima), prvo postimo Ramazan. Neko ko je toliko star da do smrti nije u stanju postiti Ramazan ili svoj kaza post, kao i neko ko je teško bolestan i za čije ozdravljenje nema nade, mora jesti u tajnosti. Ako je takva osoba bogata ona će dati za svaki dan jednu fitru, jednom ili više siromaha, odnosno, 520 dirhama [sedam stotina i pedeset grama] pšeničnog brašna ili ekvivalentnu vrijednost u zlatu ili srebru. Takođe je dozvoljeno dati i cijelu sumu jednom siromahu, na početku ili na kraju Ramazana. Ako takva osoba ozdravi - nakon što je dala fid’ju (otkupninu), ona će postiti Ramazan, a propuštene dane će napostiti na kaza. Ako ona (takva osoba) umre bez fid’je ona treba da [pred smrt] zatraži da se za nju učini iskat. Ako je osoba siromašna ona ne daje fid’ju. Ona čini dovu. Ako stara ili bolesna osoba nije u stanju postiti ljeti ili zimi ona posti kada god joj odgovara, na kaza. Neko ko ne može klanjati stojeći namaz - dok posti, on posti i klanja namaz sjedeći. Ako neko prekine post, ili ako dijete dođe u pubertet, ili ako kafir postane musliman, ili ako se musafir (putnik) vrati svojoj kući, ili ako žena (koja ima menstruaciju) postane čista, oni (od tog momenta - pa do zalaska sunca) ne smiju jesti, piti itd., isto kao da poste. Musafir i žena će kasnije napostiti na kaza.

KEFFARET ZA (PREKINUTI) POST

Kao keffaret (ili kaznu) za prekinut post ćemo mi ćemo osloboditi jednog roba. Ko ne može osloboditi roba mora uzastopno postiti šezdeset dana. Nakon šezdeset dana ćemo onda - na kaza, napostiti svaki propušteni dan.

Ko ima u nekoliko prošlih Ramazana keffaret, ili ko ima u jednom Ramazanu dva dana koji zahtjevaju keffaret (kaznu), on će učiniti samo jedan keffaret za oba dana, ako već nije učinio prvi keffaret. Međutim, ako je on već učinio prvi keffaret, on takođe treba da učini i drugi keffaret.

Ako smo prekinuli post keffareta iz opravdanih razloga kao što su bolest, putovanje, ili zato što je nastupio Bajram ili Ramazan, potrebno je ispočetka početi postiti šezdeset dana. Iako ne postimo na dane Bajrama u svakom slučaju moramo početi postiti ispočetka. Ako žena prekine post, zbog zbog početka menstruacije (hajz) ili lohije [(nifas) sluzasta, ispočetka malo sukrvičasta tečnost koja izlazi iz materice porodilja i traje tri do šest nedjelja] ona ne počinje post iz početka. Ona će napuniti šezdeset dana posta kada postane čista. Ali, žena koja iz istog razloga prekine keffaret zavjetnog posta, mora da počne postiti tri dana ispočetka. Mi moramo početi naš keffaret post u vrijeme koje se neće podudariti ni sa Ramazanom ni sa Bajramima. Ako počnemo naš keffaret post na prvi dan mjeseca Redžeba, i ako šezdeset dana nije napunjeno na zadnji dan Ša’bana, mi moramo zanijjetiti da idemo na put koji je najmanje tri dana hoda i napustiti naše mjesto gdje živimo. Na prvi dan Ramazana ćemo zanijjetimo da postimo keffaret post [knjiga Ešbah] jer putniku (musafiru) nije farz post u Ramazanu; musafiru ga je dozvoljeno kasnije naposti - na kaza.

Neko ko je stalno bolestan, ili prestar, da posti šezdeset dana, on treba da jedan dan nahrani šezdeset siromaha. (Da bi to učinio) potrebno je da - u jednom danu, dadne dva puna obroka šezdesetorici gladnih ljudi. Nije potrebno da svi jedu isti dan. Takođe je ispravno i dnevno dati dva puna obroka jednoj osobi šezdeset dana, ili dnevno jedan pun obrok, stotinu i dvadeset dana. Ili, on može dati pola sa’ [hiljadu sedam stotina i pedeset grama] pšenice ili bražna ili jedan sa’ geršla, groždžica ili hurmi svakom od šezdeset siromaha. Takođe je dozvoljeno dati i ekvivalentnu vrijednost istih u hljebu, ili drugoj vrsti imovine, ili u zlatu, ili u srebru, ili u novcu - svakom od šezdeset siromaha; ili dati istu sumu - jednom siromahu - šezdeset uzastopnih dana. U knjizi Bedaji’ piše da siromasima možemo dati fulus (papirnati novac) da se nahrane umjesto da ih mi hranimo. Ako dadnemo u jednom danu, jednom siromahu, ukupnu količinu hrane za šezdeset dana dali samo mu samo za jedan dan. (Brojaće se da smo dali samo za jedan dan - prevodilac.) (Formula za plaćanje keffareta za (prekidanje) posta je: Nahraniti dva puta, u jednom danu, šezdeset istih siromaha. Ili, hraniti jednog fakira, dva puta dnevno, šezdeset dana. Ili, hraniti jednog fakira, jednom dnevno, stotinu i dvadeset dana - prevodilac.) Ako jednom nahranimo stotinu i dvadeset siromaha, moraćemo ih još jednom nahraniti. (Jer se smatra kao da smo, jednom u danu, nahranili šezdeset siromaha - prevodilac). Ako nahranimo šezdeset siromaha ujutro a onda šezdeset drugih siromaha naveče moraćemo ih još jednom nahraniti; ili ćemo nahraniti uveće one, koje smo nahranili ujutro, ili ćemo nahraniti ujutro one, koje smo nahranili uveče. Ili ćemo svakom od šezdeset sitomaha dati imovine koja je ekvivalentna jednom Sadaka-i fitru. Ako svakom od šezdeset siromaha dadnemo - za dva keffareta - duplu količinu [jednog sa’] pšenice platili smo samo jedan keffaret. Onom, ko može kupiti roba, nije dozvoljeno postiti (umjesto da kupi roba) niti je onome, ko može postiti, dozvoljeno da hrani siromahe (umjesto da posti). Ako je bolesnik, ili starac siromah, on će nahrani siromahe kada se obogati. Za keffaret moramo formalno zanijjetiti (odlučiti).

Ko ima iman ne smije vjerovati riječima ireligioznih i prekinuti s postom. Post nam neće dati bolest. Post ojačava slabe i polira razum. Allahu teala nam samo naređuje ono što je za nas korisno. On nam ne naređuje ništa što će nam nanijeti štetu. Oni koji imaju uzur (vjerski opravdan razlog), i ne mogu da poste, naposte kasnije - na kaza. Ali, kada ne mogu postiti, oni moraju potajno jesti. Oni koji ne poštuju post i jedu na javnim mjestima - u prisustvu muslimana, i oni koji obmanjuju postače i spriječavaju ih da poste, gube svoj iman. Grijeh je po danu držati otvorene poslove u kojima se služi hrana i piće kao što su aščince, kafeterije, kasina, bifei. Zarada koju oni zarade od onih, koji ne poste, je halal ali je habis (prljava) i štetna. Oni moraju ovakve institucije otvoriti iza iftara. Prevedeno sa engleskog jezika iz petog fascikla knjige Se’adet-i Ebedijje.

ODABRANI ČLANCI IZ KNJIGA ALIMA EHLI SUNNETA