ODABRANI ČLANCI IZ KNJIGA ALIMA EHLI SUNNETA

ŠTA PREKIDA POST

Jesti ili piti nešto korisno to jeste, unijeti kroz usta u stomak nešto hranljivo, ljekovito, narkotično (što uspavljuje) ili nešto što opija, imati ili biti prisiljeni da imamo seksualni odnos u mjesecu ramazanu - kada znamo da postimo, i kada smo, prije svanuća prethodnog fedžra zanijjetili da postimo za sobom povlači i kaza (kasnije napaštanje dana za dan) i keffaret [ili kaznu]. [Keffaret za post je oslobađanje roba. Onaj ko ne može osloboditi roba mora da bez prestanka postiti šezdeset dana. Nakon šezdeset dana on onda mora da naposti - na kaza, svki dan koji nije postio]. Prema ovoj definiciji pušenje prekida post i za sobom povlači oboje, i kaza i keffaret, zato što čvrste i tečne čestice dima idu zajedno sa pljuvačkom u stomak. Ako, nakon puštanje krvi kupicama (medicinsko davanje krvi), i ogovaranja, za koje se sigurno znamo da ne kvare post, svjesno jedemo - misleći da nam je post pokvaren, naš post će biti pokvaren i povlačiće za sobom i kaza i kefaret. Ako neko ko je nakon zore u Ramazanu zanijjetio da posti učini prije dahve nešto - što će prekinuti njegov post, po dvojici imama su i kaza i keffaret potrebni. Po Imam-i a’zamu je samo kaza potreban. Ako neko jede i pije nakon dahve keffaret nije potreban prema sve tri imama. Kazna keffareta je potrebna za oskvrnuće časti i dostojanstva mubarek Ramazana. Keffaret je kazna za svjesno prekidanje posta u Ramazanu koji je sahih prema sve četiri mezheba. Prema tome, ako hanefija namjerno prekine post za koji je zanijjetio poslije fedžra (zore), ili ako ga je zanijjetio prije fedžra ali je prisiljen da ga prekine, ili ga mora prekinuti radi nekog uzura (šeri’atski opravdanog razloga), on ne mora da čini keffaret s obzirom da je u šafi’i mezhebu šart (uslov) prije zore (fedžra) zanijjetiti. Kada prekinemo kaza, zavjetni ili nafilu post nećemo činiti keffaret. Ako neko, ko je učinio nešto - što za sobom povlači kaza u u jednom danu Ramazana, uradi opet, to isto, namjerno, drugi dan, on će morati učiniti keffaret.

Ako se greškom omrsimo, na primjer, ako nam - kada uzimamo abdest malo vode promakne niz grlo; ili ako smo prisiljeni da se omrsimo; ako se klistiramo; ako ušmrknemo lijek koji je tečan; ako promirišemo kolonsku vodu (losion); ako udahnemo dim [dim cigare koju neko puši]; ili udahnemo dim alojevog drveta nadimljenog ćilibarom; ili ako stavimo kapi u uho; ili ako kroz kožu prođe lijek kojim smo namazali čir [ili ako špricom ubrizgamo lijek]; ako progutamo nešto što nije ljekovito ni hranljivo, kao na primjer, komadić papira, kamenčić ili metal; ako namjerno povratimo punim ustima; ako neko - čiji zub krvari, proguta samo krv ili krv koja je pola i pola pomiješanu sa pljuvačkom; ako jedemo neznajući da je nastala zora ili se iftarimo misleći da je sunce zašlo; ako, nakon što smo se greškom omrsili nastavimo s jelom misleći da smo se omrsili; ako stavimo vode u usta; ili ako u snu imamo seksualni odnos; ako postimo bez nijjeta ili ne zanijjetimo prije zore u Ramazanu pa onda prestanemo postiti nakon vremena dahve iako smo zanijjetili poslije zore; post je, u svim ovim slučajevima prekinut i u svim ovim slučajevima je neophodno, poslije Bajrama, samo dan za dan napostiti na kaza. Ali, keffaret nije potreban ni u jednom od ovih slučajeva. Ako nam kiša ili snijeg upadnu u grlo i post i namaz su preknuti. Neophodno je napostiti na kaza (dan kada nam se je to desilo). Ako postanemo džunub (to jeste ako smo ejakulirali ili imali poluciju) dok nekoga grlimo i ljubimo post je pokvaren i mora ga se napostiti na kaza. Međutim, ako ne postanemo džunub, neće nam pokvariti post. Autori knjiga Hindijje i Bahr i Durr-ul-muhtar, rahmetullahi teala alejhim edžma’in, pišu da je samo neophodno na kaza napostiti ako postanemo džunub onanisanjem (masturbiranjem). Ako progutamo nešto što nam’ je ostalo od prethodne noći iza zuba, to će nam’ prekinuti (pokvariti) post. Ako je progutani komad veće od zrna leblebije (nohuta, nauta, sastrice, slanutka) i taj dan trebamo napostiti na kaza. Međutim, ako je progutani komadić manji od zrna leblebije, on nam’ neće pokvariti post. Ako neko zaboravi da posti, pa onda nešto pojede; pojede ili popije nešto - nakon što se sjetio da posti - iako zna da jelo u zaboravu neće pokvariti post, njegov post će biti pokvaren i biće neophodno oboje, i kaza i keffaret.

U knjizi Multeka i u svim drugim knjigama piše da, “Ako lijek koji smo stavili na glavu ili na tijelo da izliječimo čir prođe u mozak ili u sistem za varenje, post takve osobe je pokvaren i samo ga treba na kaza napostiti.” U objašnjenju knjige Multeka piše, “Imam-i a’zam je rekao da kvari post ako hrana prođe kroz čir. Međutim dva imama su rekla da prolazak hrane kroz čir ne kvari post zato što se post kvari samo onda kada se hrana unese u tijelo kroz prirodne tjelesne otvore.” Tahtavi ovo lijepo objašnjava u komentaru na knjigu Merakil-felah i kaže, “Ako se zna da je tečni ili čvrsti lijek, koji je stavljen na na čir - na glavu ili na tijelo, prošao u mozak ili u sistem za varenje, post je pokvaren. Ako se ne zna za sigurno je li prošao i ako je lijek u tečnom stanju on kvari post po Imam-i a’zamu. Međutim, druga dva imama su rekla da ne kvari, ako se za sigurno ne zna da je lijek prošao. Sve tri imama su rekla da lijek ne kvari post, koji je u čvrstom stanju, a za koji se ne zna zasigurno da li prolazi.” Prema tome, razumije se da su sva tri imama kazala da kvari post, kada se zasigurno zna, da je lijek prošao bez obzira u kakvom je stanju (tečnom ili čvrstom). Prevedeno sa engleskog jezika iz petog fascikla knjige Endless Bliss.

ODABRANI ČLANCI IZ KNJIGA ALIMA EHLI SUNNETA