Odabrani članci

Ismailijje

U knjizi Milel i Nihal pie, Oni koji psuju i kleve?u ashabe kiram su podijeljeni u dvadeset grupa (firki ).

Pročitaj članak
Irade-i-duzijje

Na imam Ebul-Hasan-i Eari je izveo iz ajeta, Vi ho?ete samo ono to Allah delle-anuhu ho?e!, koji se nalazi u suri Dehr, zna?enje, Vi ne moete nita poeljeti sve dok Allah delle-anuhu ne odlu?i da vi poelite!

Pročitaj članak
Odgovor jednom fakultetliji

Pokuaj svom svojom snagom da, ako moe, iza?e iz Allahove delle-anuhu svemo?i (kudreta)! Zaista, ne?e mo?i. Izvan nje je nepostojanje (adem). I to nepostojanje je tako?e pod Njegovom svemo?i.

Pročitaj članak
Poslanik a.s. je pred vefat zatraio komad papira

Neka je hamd Allahu delle-anuhu. Neka je selam na robove koje je On odabrao! Na Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je na samrtnoj postelji zatraio papir.

Pročitaj članak
Iz knjige Tathir-ul-fuad min-denisil-itikad

Muhammed Bahit-ul-mutii, veliki alim hanefi mezheba i profesor (muderris) na Univerzitetu Damiul-ezher u Egiptu, je ovako napisao u svojoj knjizi Tathir-ul-fuad min-denisil-itikad

Pročitaj članak
Trebali u namazu micati kaiprst?

Da li musliman koji slijedi hanefi mezheb podie svoj kaiprst dok sjedi u namazu? Mevlana Alimullah je po tom predmetu napisao jednu knjiicu. Ja vam je aljem. ta vi kaete po tom pitanju?

Pročitaj članak
Kuran-i-kerim je Poslanikova a.s. najve?a mudiza

Ovo je tre?e poglavlje drugog dijela knjige Islam i hri?anstvo (koje nosi naslov Kurani kerim i Biblije).

Pročitaj članak
Ibni Tejmijje i tevessul

Jedna od Ibni Tejmijjinih sujevjernih besmislica je bila i njegovo nevjerovanje istigase i tevessula

Pročitaj članak
Ibni Tejmijje je bio najtetniji do svih ljudi

Uzeto sa kraja ?lanka Selefijje. bni Tejmijje je bio najtetniji od svih drugih otpadnika i pokvarenih vjerskih ljudi.

Pročitaj članak

Na ovom linku HAKIKAT KITABEVI možete pronaći još veliki broj knjiga i korisnog sadržaja

na ovom linku PRVA VERZIJA mozete naci prvu originalnu verziju ove stranice