Odabrani članci

ibni Tejmijjine novotarije

Ibni Tejmijje i njegov u?enik Ibni Kajjim Devzijje nastojali da obogate selefijje mezheb zna?i ista?i jednu vrlo vanu ?injenicu u kojoj se razlikuju oni koji su na pravom putu i oni koji su pogrijeili.

Pročitaj članak
Sejid Kutb se divi Ibn Temijji

Sejjid Kutb, jedan od vjerskih reformatora ovog stolje?a, se tako?e skoro u svim svojim knjigama divi Ibni Tejmijji i Muhammedu Abduhu

Pročitaj članak
Muahmmed Kutb

Jedan drugi podmukli neprijatelj koji napada prepredenim metodama na temelj islama i pokuava da zavede muslimansku djecu je Egip?anin Muhammed Kutb. Pogledajte kako on besmisleno pie u ?lanku pod naslovom Linija devijacije

Pročitaj članak
efaat - pomaganje mrtvim

Ovo je prijevod 18. poglavlja iz drugog dijela knjige TAM ILMIHAL - Seadet-i ebedijje (Kompletan ilmihal - Vje?na sre?a).

Pročitaj članak
Koristi od posje?ivanja grobova

Nemezheblije [oni koji ne pripadaju nijednom od ?etiri priznata mezheba, to jest, koji ne pripadaju hanefi, maliki, afii i hanbeli mezhebu] kau da mrtvi ne mogu niti natetiti niti biti od koristi.

Pročitaj članak
Ko su selefijje - vehabije?

Da odmah na po?etku naglasimo da u knjigama alima ehli sunneta ne postoji nita to se zove selefijje ili selefijje mezheb.

Pročitaj članak
Ko su selefijje - vehabije-2?

Kako allame Ebu Zuhre pie u svojoj knjizi Tarih-ul-mezahib-il-islamijje, neki ljudi koji su izali iz hanbeli mezheba sebe nazivaju selefijjin

Pročitaj članak
Vehabije musliane ehli sunneta nazivaju muricima.

U osamdeset drugom ajetu sure Maide je jasno re?eno da su murici i jevreji najve?i neprijatelji islama. Abdullah bin Sebe jedan jevrej iz Jemena je bio prvi koji je zapalio baklju fitne sa ciljem da iznutra razori islam.

Pročitaj članak
ta je vehabizam?

Osniva? vehabizma je Muhammed bin Abdulvehhab. On je ro?en 1111./1699. g.n.e. u jednoj kasabi, u oblasti Nedda, koja se zove Hurmejle. Umro je 1206./1791. g.n.e. u Derijji.

Pročitaj članak

Na ovom linku HAKIKAT KITABEVI možete pronaći još veliki broj knjiga i korisnog sadržaja

na ovom linku PRVA VERZIJA mozete naci prvu originalnu verziju ove stranice